سامانه مدیریت ناوگان آبرسا...

سامانه مدیریت ناوگان آبرسانی سیار معرفی سامانه مدیریت ناوگان آبرسانی سیار، یک سامانه جهت رهگیری ناوگان آبرسانی سیار است. این سامانه امکان رهگیری در آنی، مدیریت ناوگان، مانیتورینگ سرعت و… را داراست. بستر پیاده سازی این سامانه به صورت اختصاصی طراحی شده است. به دلیل حساسیت این سامانه و درخواست کارفرما از اشتراک گذاری تکنولوژی

تیم زیروبیت، طراحی تخصصی وبسایت و اپلیکیشن

زیروبیت در شبکه های اجتماعی