سامانه سابنا

سامانه مدیریت محتوا سابنا معرفی سامانه سابنا، یک سامانه جهت ارسال نامه ها و بخشنامه ها است. این سامانه امکان تعریف بخشنامه، تعریف دسترسی، مدیریت کاربران، گزارش گیری و ارسال نامه را داراست. بستر پیاده سازی این سامانه به صورت اختصاصی طراحی شده است. Front-End: Html, Css, Javascript (Jquery Framework)   Back-End: Dedicated php Framework

سامانه سادکا

سامانه مدیریت محتوا سادکا معرفی سامانه سادکا، یک سامانه جهت امتیازدهی به کارمندان است. این سامانه امکان امتیازدهی، مدیریت کاربران، گزارش گیری و خروجی به صورت نمودار و فایل را داراست. بستر پیاده سازی این سامانه به صورت اختصاصی طراحی شده است. Front-End: Html, Css, Javascript (Jquery Framework)   Back-End: Dedicated php Framework تصاویر جهت

تیم زیروبیت، طراحی تخصصی وبسایت و اپلیکیشن

زیروبیت در شبکه های اجتماعی