لوگو تایپ پویش آزاد

معرفی

لوگو تایپ پویش آزاد، بر اساس طرح درخواستی کارفرما اجرا شده است.

بستر پیاده سازی

Adobe Illustrator

تصاویر

جهت بزرگنمایی هر تصویر روی آن کلیک نمایید.

تیم زیروبیت، طراحی تخصصی وبسایت و اپلیکیشن

زیروبیت در شبکه های اجتماعی