برخی از نمونه کارهای ما

تا کنون تعداد بسیار زیادی پروژه توسط تیم طراحی 0Bit انجام شده است.

برخی از آنها به دلیل ایده خلاقانه و جدید تا زمان انتشار محرمانه اند.

برخی دیگر از نمونه کارهای شرکت در این بخش قابل مشاهده می باشند.

تیم زیروبیت، طراحی تخصصی وبسایت و اپلیکیشن

زیروبیت در شبکه های اجتماعی